Uitfasering Freon R22

Freon is een verzamelnaam voor een groep van chloor-fluor-koolstof-verbindingen(cfk’s) die onder meer in veel (verouderde) koelsystemen wordt gebruikt. Gezien de schadelijke effecten van het middel, is het gebruik van koudemiddelen met Freon R22 vanaf 2015 verboden. Er is het vanuit Europese regelgeving vanaf 1 januari 2010 niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 bij te vullen met nieuw R22. Er mag dan alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde ( teruggewonnen bewerkte ) R22. Vanaf 2015 mag u helemaal geen R22 of met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruiken. Het doel van het wereldwijd uitfaseren van chloorhoudende koudemiddelen zoals R22, is verdere aantasting van de ozonlaag te voorkomen. Dit alles kan een bedrijfsrisico voor u inhouden. MB Koeltechniek kan u helpen door op basis van onze koeltechnische knowhow voor u de beste oplossing aan te dragen zodat u een duurzame en kostenefficiënte installatie krijgt. Wilt u weten welke stappen u nog moet nemen in het uitfaseren van de schadelijke koudemiddelen om over te gaan naar het gebruik van natuurlijke en voedselveilige koudemiddelen? MB Koeltechniek adviseert u graag over de mogelijkheden.   De vastgelegde maatregelen zijn samengevat: Vervroegde uitfasering van HFK’s Uitbreiding van het werkveld (toevoegen transportsector) Uitbreiding van persoons- en bedrijfseisen (examinering, certificering) Aanpassing van de bestaande lekdichtheid keuringsinterval Maximale geldigheid van persoonscertificaten Verbod op gebruik en levering van bepaalde installaties Verbod op het leveren en plaatsen van voorgevulde koelinstallaties (vanaf...
lees meer

Koelen met bietensap?

Industriële en agrarische koelinstallaties bevatten doorgaans het koudemiddel R22. Dit middel bevat schadelijke HCFK’s en mag vanaf 2015 niet meer worden gebruikt. Hoewel ammoniak als alternatief wordt aangemerkt, brengt dit koudemiddel risico’s met zich mee waar het gaat om de voedselveiligheid. Het kan ook anders. Thermera koeling is een milieuvriendelijk en voedselveilig alternatief. Betaïne De basis van Thermera ligt in Betaïne, een restproduct dat bij de productie van suiker uit suikerbieten ontstaat. Een koelinstallatie met het koudemiddel Thermera is zeker voor de levensmiddelensector een goede keuze. Het ontbreken van gevaarlijke stoffen is van grote waarde voor de sector. Daarbij zijn de resultaten en vloeistofeigenschappen gelijkwaardig aan andere koudedragers, waarbij de warmteoverdrachteigenschappen en het energieverbuik van de installatie zelfs gunstiger...
lees meer