Selecteer een pagina

Industriële en agrarische koelinstallaties bevatten doorgaans het koudemiddel R22. Dit middel bevat schadelijke HCFK’s en mag vanaf 2015 niet meer worden gebruikt. Hoewel ammoniak als alternatief wordt aangemerkt, brengt dit koudemiddel risico’s met zich mee waar het gaat om de voedselveiligheid. Het kan ook anders.

Thermera koeling is een milieuvriendelijk en voedselveilig alternatief.

Betaïne

De basis van Thermera ligt in Betaïne, een restproduct dat bij de productie van suiker uit suikerbieten ontstaat. Een koelinstallatie met het koudemiddel Thermera is zeker voor de levensmiddelensector een goede keuze. Het ontbreken van gevaarlijke stoffen is van grote waarde voor de sector. Daarbij zijn de resultaten en vloeistofeigenschappen gelijkwaardig aan andere koudedragers, waarbij de warmteoverdrachteigenschappen en het energieverbuik van de installatie zelfs gunstiger uitpakken.