Selecteer een pagina

luchtmetzonFreon is een verzamelnaam voor een groep van chloor-fluor-koolstof-verbindingen(cfk’s) die onder meer in veel (verouderde) koelsystemen wordt gebruikt. Gezien de schadelijke effecten van het middel, is het gebruik van koudemiddelen met Freon R22 vanaf 2015 verboden.

Er is het vanuit Europese regelgeving vanaf 1 januari 2010 niet meer toegestaan om bestaande koel-, vries- en airconditioninginstallaties die zijn gevuld met R22 bij te vullen met nieuw R22.

Er mag dan alleen nog bijgevuld worden met geregenereerde ( teruggewonnen bewerkte ) R22. Vanaf 2015 mag u helemaal geen R22 of met R22 gemengde servicekoudemiddelen meer gebruiken. Het doel van het wereldwijd uitfaseren van chloorhoudende koudemiddelen zoals R22, is verdere aantasting van de ozonlaag te voorkomen.

Dit alles kan een bedrijfsrisico voor u inhouden. MB Koeltechniek kan u helpen door op basis van onze koeltechnische knowhow voor u de beste oplossing aan te dragen zodat u een duurzame en kostenefficiënte installatie krijgt.

Wilt u weten welke stappen u nog moet nemen in het uitfaseren van de schadelijke koudemiddelen om over te gaan naar het gebruik van natuurlijke en voedselveilige koudemiddelen? MB Koeltechniek adviseert u graag over de mogelijkheden.

 

De vastgelegde maatregelen zijn samengevat:

  • Vervroegde uitfasering van HFK’s
  • Uitbreiding van het werkveld (toevoegen transportsector)
  • Uitbreiding van persoons- en bedrijfseisen (examinering, certificering)
  • Aanpassing van de bestaande lekdichtheid keuringsinterval
  • Maximale geldigheid van persoonscertificaten
  • Verbod op gebruik en levering van bepaalde installaties
  • Verbod op het leveren en plaatsen van voorgevulde koelinstallaties (vanaf 2017)